Tuesday, 19 June 2012

BAGAIMANA ILMU AGAMA DITARIK BALIK
Islam sangat mengutamakan ilmu dan menggalak umatnya untuk menuntut ilmu. 

Istilah ulama pula digunakan pada orang yang sangat memahami permasalahan agama dan mendalami ilmu agama. 

Malangnya di zaman ini, hampir tiada lagi ulama’ yang mempunyai penguasaan ilmu yang pelbagai melainkan hanya yang pernah belajar beberapa bidang ilmu tetapi hanya menguasai satu atau dua cabang ilmu sahaja. 

Berbeza dengan zaman lampau, orang yang disebut sebagai ulama’ adalah mereka yang menguasai atau pakar / “ahli” banyak cabang-cabang ilmu. 

Pendek kata, golongan ulama’ semakin lama semakin pupus. 

Justeru dengan waktu yang semakin singkat di akhir zaman ini ditambah dengan kesibukan dan kelalaian kita sendiri dalam mengurus waktu marilah kita sama-sama mengkaji dan mengambil ilmu daripada mereka kerana kehidupan ini tidak akan berjalan dengan tertib tanpa bimbingan dari para ulama’. 

Tetapi kenyataannya, ramai orang pada hari ini yang tidak memahami situasi tersebut sehingga mereka merasa mampu mengatur kehidupan dunia tanpa merasa perlu melibatkan golongan ulama. 

Bahkan ada yang menganggap para ulama sebagai kelompok mereka yang ketinggalan zaman atau tidak memahami perkembangan zaman dan hanya berbicara dalam masalah ibadah dan akhirat semata. 

Akibatnya golongan ulama di remehkan dan dipandang sepi dalam keterlibatan mereka dalam urusan dunia. 

Justeru tidak hairan ada golongan manusia yang menjadikan orang-orang yang jahil dan bodoh sebagai pemimpin mereka hingga akhirnya membawa kepada kesesatan dan kemusnahan.

No comments:

Post a Comment